بررسی نوع چوب: نوع چوب به كار رفته در مبلمان حائز اهمیت است. نوع چوب به كار رفته در مبلمان باید از یك نوع باشد(از یك گونه چوبی) زیرا مقاومت‌ها و كشش‌های چوب‌ها با یكدیگر متفاوت است، ولی....

می‌توان از چوب‌هایی كه دارای مقاومت‌های نزدیك به یكدیگر باشند استفاده نمود با رعایت موارد مربوط به آنها


گره در چوب: یكی از مشكلات موجود در چوب گره در آن است. بسته به نوع چوب مصرفی و محل گره مقاومت‌های مربوط به آن متفاوت است. از چوب روسی كه در ایران اكثرا برای ساخت مبلمان استفاده می‌شود و معمولا از چوب درجه 2 می‌باشد دارای گره‌های فراوانی است. درصد گره در این چوب بسیار بالا است. در محصول خریداری شده از چوب روسی باید به محل گره و بزرگی و كوچكی آن توجه نمود. گره دارای بافتی جداگانه از چوب می‌باشد و ممكن است در هنگام حمل‌ونقل یا جابه‌جایی از جای خود خارج شود و زیبایی مبل را به مخاطره بیاندازد.
بسیاری از مردم گره را به عنوان زیبایی می‌شناسند ولی در واقع یك نوع عیب به حساب می‌آید. شایان ذكر است كه اگر از چوب مرغوب روسی و درجه یك استفاده شود درصد گره در آن پایین می‌باشد.


محل گره در چوب: اگر محل گره در پایه‌های مبلمان یا هر محصول دیگر چوبی باشد و گره نیز شل باشد پس از مدتی از جای خود خارج شده، چون الیاف گره از الیاف چوب جدا استو سطح مقطع چوب را كم كرده و باعث شكست پایه مبلمان می‌شود و همچنین اگر گره در محل اتصال دو پایه (قیدها) كه بیشترین فشار عمود بر الیاف را تحمل می‌كند وجود داشته باشد پس از مدتی قید دچار مشكل خواهد شد.


گره در چوب‌های سوزنی برگ و پهن‌برگ: بسته به نوع بزرگی و كوچكی گره در چوب پهن‌برگان و سوزنی برگان مقاومت‌های آنها نیز تغییر می‌كند. وجود گره در چوب پهن‌برگان مشكل خاصی را ایجاد نمی‌كند، زیرا چوب پهن‌برگان دارای مقاومت‌های كافی برای ساخت مبلمان و انواع محصولات چوبی است. البته به میزان بزرگی و كوچكی گره بستگی دارد زیرا هرچه بزرگ‌تر باشد مشكلات به وجود آمده نیز بیشتر می‌شود. در چوب سوزنی برگان به علت وجود شاخه‌های فراوان اثر گره در آن بسیار دیده می‌شود. در چوب سوزنی برگان نیز بزرگی و كوچكی گره مورد بحث قرار می‌گیرد. در مورد چوب سوزنی برگان و دارای گره در مساله انتخاب محصول ساخته شده با آن بسیار دقت شود چون این چوب از نظر مقاومتی ضعیف می‌باشد و باید نهایت دقت در انتخاب محصول ساخته شده را نمود.

بررسی محل اتصال: بررسی محل اتصال یكی از موارد حائز اهمیت در خرید مبلمان است. اگر اتصالات مربوط به قطعه ساخته شده به یكدیگر جفت نشده باشند امكان شكست درز محل اتصال به وجود می‌آید. در محل اتصال ترك یا درز پر شده با بتونه وجود نداشته باشد چون احتمال شكست بالا می‌رود. دو چوب متصل به هم كاملا از لحاظ چفت بودن بررسی شود. درزی ما بین محل اتصال وجود نداشته باشد. دو چوب متصل به هم ضخامت یكسانی داشته باشند.

رنگ روی محصولات چوبی: اگر نوع چوب در موقع خرید مبل برای شما حائز اهمیت است مبلی را انتخاب نموده كه رنگ روی آن از رنگ‌های شفاف باشد مانند (پلی استر و غیره) زیرا به خوبی بافت و نوع چوب مشخص می‌شود و تمام موارد ذكر شده در آن دیده می‌شود. اگر رنگ برای شما حائز اهمیت است از مبلمان با رنگ‌های پوششی استفاده نمایید ولی نوع

 

چوب به دلیل پوشش رنگی مشخص نمی‌شود و اگر به امر چوب شناسی وارد هستید از جایی كه چوب رنگ نشده می‌توان به نوع چوب پی برد. رنگ‌های پوششی مانند رنگ روغنی، رنگ‌های مرمری و غیره می‌باشد.

تغییر رنگ زمینه چوب: به طور كلی چوب دارای زمینه رنگ واحدی است. هر نوع تغییر رنگ در زمینه چوب كه توسط حمله قارچ‌ها صورت می‌گیرد یك نوع عیب به حساب می‌آید. این عیب به صورت تغییر رنگ زمینه چوب كه عمدتا به رنگ‌های (زرد و رگه‌هایی مثل، نخ سیاه رنگ) دیده می‌شود. این تغییر رنگ در زیر رنگ‌های شفاف دیده می‌شود. البته نوع ضعیف آن تغییری در مقاومت‌های اصلی چوب نمی‌دهد، ولی نوع قوی آن باعث خورده شدن چوب می‌شود كه معمولا در زیر رنگ‌های پوششی به چشم نمی‌خورد. بعضی از فروشندگان مبلمان از آن به عنوان زیبایی یاد می‌كنند. در كل چوب باید یك‌دست باشد.


خط‌های نیم دایره یا دایره روی محصولات چوبی: این خط‌ ها كه از ماشین پوست زدن (دستگاه سنباده‌زنی كه به صورت دوار می‌باشد) روی چوب باقی می‌ماند كه باید توسط سنباده زدن از بین رود. در صورت مشاهده این گونه خط‌ ها محصول به خوبی پرداخت نشده است و در زیر هر نوع رنگی خود را نشان می‌دهد.


مشاهده بتونه در زیر رنگ: بتونه ماده‌ای است برای پر كردن خلل و فرج موجود در چوب، اما نه هر خلل و فرجی. پر كردن چوب به وسیله بتونه در جاهایی كه چوب ترك بزرگی خورده یا شكسته شده است درست نمی‌باشد و چون با بتونه پر شده و سطح كار رنگ شده از دید خارج است احتمال شكست در آن محل وجود دارد بتونه در زیر رنگ‌های پوششی دیده نمی‌شود. بتونه مورد استفاده در محصولاتی كه روی سطح آنها رنگ شفاف است باید كاملا هم رنگ چوب باشند تا در زیر رنگ خود را نشان ندهد.


در یك سطح بودن پایه‌ها: از در یك سطح بودن پایه‌های مبلمان خود اطمینان حاصل فرمایید، چون در صورت مساوی نبودن آنها فشار به قسمت‌های عقب و جلوی مبل آمده و مبل دچار پیچیدگی می‌شود.