هنگامیکه لکۀ آب،غذا یا هر مادۀ دیگری که لکه به حساب می آید را دیدید،فوراً آن را از بین ببرید! پیشگیری مؤثرترین روشی است که می توان به کار برد. اما اگر دیگر خیلی دیر شد و باصطلاح کار از کار گذشت، نا امید نشوید! در اینجا  چندین راه برای لکه زدائی از مبلمان چوبــــی وجود دارد که به معرفــــی آن به اختصار می پردازیم:

دستورالعمل ها:

مرحلۀ اول: هنگامیکه یک طوقۀ سفید رنگ روی مبلمان چوبی خود مشاهده کردید، قبل از انجام هرکاری رطوبت آن را بگیرید،سپس با استفاده از یک سمباده نرم و ملایم،طوقه را پاک کنید. طوقۀ سفید مشخص میکند که لکه داخل لایه های فوقانی است و به خورد چوب نرفته است!

مرحلۀ دوم: سمباده نرم را به روغن  یا پودری از خاکستر دندان  چسبناک آغشته کنید و روی سطح بافت چوب به کار ببرید تا بتدریج و با ملایمت لکه را محو کنید.

مرحلۀ سوم:اگر طوقه پاک نشد،آنگــــاه از یک مادۀ سایندۀ دیگری استفاده نمائید و با ملایمت روی بافت چوب کارکنید تا ته لکه را راحتتر از بین ببرید!

مرحلۀ چهارم: هنگامی که لکه پاک شد،سطح روی جوب را پاک کنید و صیقل دهید.

مرجلۀ پنجم: لکه هایی که اثر سیاه رنگ به جا می گذارند، لکه هایی هستند که به سطح چوب نفوذ می کنند که حتـــی با عمل پولیش کردن( صیقل دادن) از بین نمی روند و اینجاست که شما به یک کارشناس ماهر برای پاک کردن لکه از مبلمان چوبی خود نیاز پیدا می کنید، یا اینکه باید خودتان از عهدۀ اینکار برآئید!

مرحلۀ ششم: اگر تصمیم گرفتید خودتـــان اینکار را به عهده بگیرید،ابتدا تمام سطح فوقانی چوب را بکنید، سپس تمام سطح را از هر گرد و غبار و چربی ای پاک کنید!

مرحلۀ هفتم: یک مادۀ سفید کنندۀ کلر دار به شدت رقیق شده با آب  تهیه کنید و مستقیماً روی لکۀ سیاه بمالید! اگر لکه سیاه کاملاً ناپدید نشد،مادۀ سفیدکنندۀ قوی تری لازم است، مانند اکسالیک اسید.

مرحلۀ هشتم: وقتی که لکه پاک شد،محلولی از سفیدکننده ضعیفتر و آب تهیه کرده و تمام سطح چوب را کامل شستشو دهید.

مرحلۀ نهم:  به فکر راه هایی برای بی اثر کردن محلول سفید کننده از روی پکیج آن باشید، سپس تمام سطح جوب را با آب تمیز پاک کنید و صبر کنید تا چند روز که خشک شود.شما اکنون موفق شدید لکه های سمج و سرسخت مبلمان چوبــــی را پاک کنید.