1-      برای شروع، ماسک حفاظت کننده، عینک ایمنــــی و دستکش بپوشید.

2-      مبلمان را به محوطۀ تهویه شدۀ مناسب انتقال دهید.

3-      پارچۀ کهنه و دور انداختنـــی یا روزنامه باطلـــه را زیر مبلمان قرار دهید، هرنوع گردو خاک اضافی را پاک کنید.

4-      اول امتحان کنید! ناحیۀ کوچکی از مبلمان را با easy off ( ایزی آف یکی از پاک کننده های سطوح بسیار قوی است)اسپری بزنید( رنگ را بپاشانید-به این عمل اسپری زدن می گویند).اجازه دهید رنگ برای مدت تقریبی 5 دقیقه بنشیند. بعد از تمام شدن پنج دقیقه، کارد بتونه را بردارید و بآرامی رنگ را بردارید.اگر ناحیۀ مورد نظر لایه هایی از رنگ را در برداشت، ممکن است شما نیاز پیدا کنید تا easy off را برای 10 تا 15 دقیقه بیشتر روی سطح باقی بگذارید! شاید هم لازم باشد آن را بارها به کار ببرید.

5-      هنگامی که رنگ را پاک می کنید، کارد بتونه را با دستمال ضخیم یا کهنۀ بی مصرف تمیز کنید.

6-      یکبار دیگر شما کار پاک کردن رنگ را باتمام رساندید. پارچه کهنه و دور انداختنی را در یک ظرف غیر قابل اشتعال بیاندازید، اجازه دهید مبلمان خشک شود، سپس از محلول آب و صابون  برای زدودن هر نوع پس ماندۀ شیمیائی استفاده کنید( صاف و هموار). قبل از اینکه مبلمان خود را دوباره رنگ بزنید، تقریباً 1 روز منتظر بمانید.