حتی کوچکترین اداره های خانگی این فرصت را مهیا می کنند که یک فضای مشتری مداری مناسب برای سلیقه های شخصی و زندگـــــی کاریتــــان بنا کنید. انتخاب عاقلانۀ مبلمان  و چیدن نظام مند آنها برای بنا کردن یک شرکت،شمار را به سمت آسایش و زندگــــی پربار در آن سوق می دهد.

اتاق را اندازه گیری کنید و یک نقشۀ اولیۀ کامل تهیه کنید که شامل موقعیت و محل قرارگیری پنجره ها،درب ها، خروجــــی های الکتریکـــــی و کانال های  گرمایش می باشد. برای مبلمان و تجهیزات بزرگ، اشکال کاغذی را برای اندازه گیری مقیاس ببرید، پس شما می توانید با طرح بندی های متفاوت این کار را تجربه و آزمایش کنید.

ابتدا میز خود را جاسازی کنید. اگر فضا به شکل L و یا U بود، میز ایده آل است.میزتــــان را با یک صندلـــــی مناسب جفت و جور کنید( میز رابه یک صندلی خوب مجهز کنید) به طور بهتر صندلــــی ای که از لحاظ ارگونومیکی بی عیب و نقص باشد.اگر ارتفاع صندلی تان قابل تنظیم نیست،یک زیرپائــــی برای راحتی دادن به کمرتـــــان بگیرید. به قسمت انتهایی میز به شکل L یک لایۀ اتصالـــی مفصلــــی اضافه کنید. هنگامــــی که به فضای بیشتری برای کار احتیاج دارید کافـــــی است که یک تلنگر به آن بزنید.

در اتاق، چندین چراغ قابل تنظیم  به جای  نصب به صورت تکـــــی بر روی سقف به کار ببرید. کم کردن روشنایی بالاسری، روشنایی زننده و خیره کنندۀ صفحه مانیتور را تقلیل خواهد داد.

درکنار میز کار،یک میز کوچک( یکــــی از ناچیز ترین اثاثیه های اداره های خانگی) قرار دهید. یک واحد دو طبقه ایده آل است، ردیف پائینــــی برای اجسام منبع و اصلــــی و ردیف بالائی برای مواردی که به طور جاری و دائم با آنها سرو کار دارید! اگر جا داشتید، بهتر است یک میز بزرگ موازی با میز کار خود قرار دهید. به طور باورنکردنــــی برای جستجوی اجسام یا پروژه های بزرگ در جریان کار آن را مفید می یابید. میزهای تاشو خیلـــــی ارزان، قابل حمل و انبار شدنـــــی هستند.

جای مناسب خود را برای کار کردن پیدا کنید و مبلمان را بر اساس آن بچینید! کلید تعیین محل و جایگاه کاری، تعداد دفعات استفاده است.آن چیزهایی که بیشتر از آنها استفاده می کنید، در دسترس خود قرار دهید و لوازمی را که به دفعات کمتر استفاده می کنید، در قفسه یا کتابخانه قرار دهید.برای مثال، بهترین قسمت ادارۀ خود را به دستگــــاه فکس یا کپـــــی که گه گاهــــی به آنها نیاز دارید، اختصاص ندهید.

دومین صندلـــــی راحتی را با یک چراغ مطالعۀ مناسب در کنار آن،به اتاق اضافه کنید. خیلــــی بهتر است که گهگاهـــــی از پشت صندلـــــی پشت میز خود بلند شوید و مطالعات دیگر خود را روی یک صندلـــــی دیگری انجام دهید!

یک میز بسیار کوچک  برای نگه داری نامه های دریافتـــــی نزدیک درب ورودی قرار دهید یا یک قفسۀ تکــــی برای اینکار نصب کنید. اکنون شما هرگز اتاق را بدون نامه ها یا امانت های پستـــــی که لازم است با خود ببرید، ترک نمی کنید.