مبلمان چوبـــی اغلب کاملاً جذب کننده و کشنده است و به فضای اتاق یک جاذبۀ روستایی می بخشد که با تزئینات یا پوشش پارچه ای یا مبلمان شیشه ای مطابقت ندارد! مسئله ای که خیلـــی اوقات در مورد  مبلمان چوبــــی با آن مواجه می شویم،پدیدار شدن لکه های آب بوسیلۀ لیوان آب یا جای ظرف می باشد.گونه های زیادی از شوینده ها و لکه برها در فروشگاه های محلـــی و نزدیک سکونت شما وجود دارند،ولی چرا تا موقعـــی که شما می توانید یک شوینده با همان ترفند شوینده های حاضر و آماده در خانه تان درست کنید،به خودتــــان زحمت بدهید!؟ مقالۀ زیر به شما یاد خواهد داد  چگونه لکه ها را از مبلمان چوبــــی خود بوسیلۀ خاکستر از بین ببرید!

1-      مقداری خاکستر سیگار در ظرفــــی بریزید،اگر سیگاری نیستید،می توانید از خاکستر اجاق یا منقل استفاده کنید.

2-      با مخلوط کردن چند قطرۀ آب با خاکستر،چسبی درست کنید!

3-      با نوک انگشت خود یا با یک پارچه،چسب را بآرامی روی لکه آب روی مبلمان بمالید.

4-      چسب باقی مانده را پاک کنید،لکه مطمئناً ناپدید شده است